Blog > Komentarze do wpisu
Kolizja Mejsona - akt II

"Byłem dzisiaj przesłuchiwany na komisariacie w charakterze podejrzanego.
Postawiono mi zarzut "spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym przez niezachowanie szczególnej ostrożności podczas zmiany kierunku jazdy". Ani słowa o wyprzedzaniu na skrzyżowaniu czy ograniczeniu prędkości.

Miałem możliwość pisemnego wyjaśnienia, co uczyniłem.


Następny wezwanie będzie z sądu.

Tym razem będę oskarżonym..."

Cóż, sprawa jest rozwojowa. Co na to przepisy?

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

czyli, przy skręcie tez trzeba zachować ostrożność, ale jak widać przy wyprzedzaniu bardziej.

7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
- na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
- wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

nawet punktowo motocyklista jest "lepszy"

no i zostaje art. 4
Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

piątek, 22 października 2010, tiges_wiz

Polecane wpisy