Kategorie: Wszystkie | Absurdy drogowe | MejsonTV | Technika
RSS
czwartek, 23 grudnia 2010
15 minut w zimie

W zimie trzeba zastosować, nie tylko szczególną ostrożność, ale i czasem należy także myśleć za innych. Ten film Mejsona powstał w czasie piętnastominutowej przejażdżki.

sobota, 18 grudnia 2010
Nowe przepisy?

Od pierwszego stycznia wchodzą nowe przepisy. Fajnie, że zostały podniesione prędkości maksymalnie na drogach ekspresowych i autostradach. Fajnie, że można będzie już dzieci wozić w wózkach rowerowych, a rowerzyści będą mogli jechać koło siebie (jeżeli nie spowodują zagrożenia). Jednak dalej nie rozwiązano dwóch poważnych błędów w Prawie o Ruchu Drogowym.

Po pierwsze piesi. W dalszym ciągu nie mają oni pierwszeństwa jeżeli czekają na chodniku na wejście na ulicę. Pierwszeństwo mają tylko na pasach, a pasy są wyznaczone na jezdni. Po za tym mają zakaz wejścia przed jadący pojazd. Ciekawe dlaczego nie można tu zastosować przepisu podobnego do tego jakie dotyczą autobusów.

Art. 18. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

Dla pieszych taki przepis mógłby brzmieć tak:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przejścia dla pieszych na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię.

Druga sprawa to brak dodatkowych przepisów dotyczących skrzyżowań o ruchu okrężnym. W dalszym ciągu traktuje się skrzyżowanie takie jak zwykłe. O ile nic się nie dzieje w przypadku małych rond z czterema wyjazdami, to na większych oznakowanie często powoduje sytuację kolizyjną (np. sugestia, że z lewego pasa można pojechać "prosto", co powoduje często kolizję z autem jadącym pasem zewnetrzym). O rondach już jednak pisałem.

Na koniec kilka nowych przepisów:

w art. 20 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:
a. na autostradzie - 140 km/h,
b na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h,
c. na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100 km/h,
d. na pozostałych drogach - 90 km/h;

Zmieniła się też definicja skrzyżowania:

10) skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

16a) strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;