Kategorie: Wszystkie | Absurdy drogowe | MejsonTV | Technika
RSS
sobota, 06 marca 2010
Najgorsi kierowcy, suplement

Już pisałem co sądzę o nauczycielach drogowych. Post wywołał sporo kontrowersji, ale też i pozytywnych komentarzy. Mejsonowi udało się nagrać takiego kierowcę. Film właściwie nie wymaga komentarza. Szkoda, że taka chamska i agresywna jazda jest rzadko zauważana przez policję.

wtorek, 02 marca 2010
Pojazd uprzywilejowany czyli panika

Pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo. A to oznacza, że trzeba takiemu ułatwić przejazd. Niestety wielu kierowców nie wie co to oznacza.

Sytuacja 1:

Skrzyżowanie w zatłoczonym centrum, czerwone światło. Nadjezdza z tyłu karetka. Zapala się zielone. Panowie zamiast ruszyć, zaczynają się tasować i próbować zjezdzać. Zanim zrobili przejazd zapaliło się znowu czerwone.

Sytuacja 2:

Dość spokojna ulica z trzema pasami ruchu. Z tyłu słychać karetkę. Kierowcy zjedzają na prawy pas. Zostają dwa puste. Nagle pierwszy z kolumny orientuje się, że jedzie karetka i gwałtownie hamuje na prawym pasie.

W obydwóch przypadkach widać kompletny brak organizacji i myślenia na drodze. Nikt nie wymaga zatrzymywania się dla pojazdu uprzywilejowanego. Czasem aby ułatwić przejazd trzeba nawet trochę przyspieszyć (na przykład aby rozładować korek z tyłu)  i zjechać jeżeli jest to konieczne trochę dalej.

Myślenie i przewidywanie! To jest klucz. Na koniec trochę przepisów:

Art. 2.

38. pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;

Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Art. 24.

11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Art. 53.

2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:

  1. uczestniczy:
    1. w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
    2. w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
    3. w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;
  2. pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;
  3. w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

3. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.